Oddział X - kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obszar intensywnej terapii mieści się na I piętrze pawilonu głównego Szpitala a obszar intensywnej terapii pooperacyjnej na I piętrze budynku diagnostyczno - zabiegowego Szpitala

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 277
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 177
Intensywna Terapia
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 266
Dyżurka lekarska fax 32 39 - 34 - 112
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 254
  Intensywna Terapia Pooperacyjna
Gabinet Koordynator ITP 32 39 - 34 - 168
Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej 32 39 - 34 - 167
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 169
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 170
Telefon do kontaktu rodziny z pacjentem 32 39 - 34 - 179