Oddział IX - ambulatorium

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych

Poradnia czynna we wtorki w godz. 7.25 - 15.00. Lekarze przyjmują w godzinach 08.30 - 14.45.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni w godz. 7.30 - 8.30 lub 14.00 - 14.45. Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

Gabinet nr 1
lek. Adam Chrobok
tel. 32 39-34-101

Gabinet nr 2
lek. Jacek Matysiakiewicz
tel. 32 39-34-102

Gabinet nr 3
dr n.med Grzegorz Gierlach
tel. 32 39-34-103

Gabinet nr 5
lek. Patryk Tomasik
tel. 32 39-34-105

Gabinet nr 6
lek. Tomasz Mrożek
tel. 32 39-34-106

Gabinet nr 9
lek. Tomasz Zakrzewski
tel. 32 39-34-109

Konsultacje ortopedyczne odbywają się przy udziale lekarzy specjalistów z Instytutu Marii Curie - Skłodowskiej w Gliwicach:
prof. dr hab. n. med Leszek Miszczyk,
dr n. med. Bolesław Pilecki