Oddział VII - ambulatorium

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Schorzenia ortopedyczne i stany pourazowe u dzieci i młodzieży
Diagnostyka dysplazji stawów biodrowych u niemowląt - USG stawów biodrowych

 

Poradnia czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 7.25 - 15.00.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni w godz. 7.30 - 8.30 lub 14.00 - 14.45. Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.


W celu rejestracji niezbędne jest przedstawienie:

 1. nr PESEL dziecka, niezbędnego do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. innego dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymaganego w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymacji ubezpieczeniowej (ważnej przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymacji emeryta / rencisty
  • aktualnej wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnionego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowania do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).
 6. Książeczki Zdrowia Dziecka.

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

PONIEDZIAŁEK

Gabinet nr 8
dr n. med. Krzysztof Piotr Folta - lekarz kierujący oddziałem VII
tel. 32 39-34-108

Gabinet nr 7
dr n.med. Piotr Zając
tel. 32 39-34-107

Gabinet nr 10
dr n. med. Krzysztof Besler
tel. 32 39-34-110

WTOREK  

Gabinet nr 10
lek. Dominik Dziadecki 
tel. 32 39-34-110

Gabinet nr 8
lek. Daniel Zorychta 
tel. 32 39-34-108