Oddział V - ambulatorium

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia Rehabilitacyjna Oddziału V

Poradnia czynna w środy w godz. 10.00 - 14.00.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 8.30 oraz 14.00 - 14.45; tel. 32 39-34-105.
Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni rehabilitacyjnej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

Gabinet nr 5
lek. Barbara Mikłasz - Łochocka
tel. 32 39-34-105

Prawo kierowania do Poradni Rehabilitacyjnej posiada każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz wystawiający Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej podaje rozpoznanie jednostki chorobowej, określenie dysfunkcji narządu ruchu oraz przyczynę kierowania na rehabilitację. Zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza specjalistę rehabilitacji wykonywane są w Dziale Rehabilitacji Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich