Oddział IV - zakres działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zdjęcie rentgenowskie


Oddział prowadzi leczenie urazów i schorzeń całego kręgosłupa z zastosowaniem typowych jak i specjalistycznych technik operacyjnych. Do tych ostatnich należą m.in. dostępy przez i poza gardłowe, dostępy przez torakotomię, claviculosternotomię, lumbofrenotomię, dostępy pozaotrzewnowe, transversectomia kostotranswersektomię i inne. W zależności od potrzeb leczniczych mają one charakter standardowy lub oparte są na własnych oryginalnych technikach operacyjnych.  
 

Zakres działalności oddziału:

 • urazy całego kręgosłupa z zastosowaniem różnych metod instrumentacji nowoczesnymi implantami tytanowymi dostosowanymi do potrzeb i odcinka kręgosłupa
 • następstwa urazów kręgosłupa: niestabilności, stenozy pourazowe, zespoły uciskowe rdzenia i korzeni
 • dyskopatie odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego, z użyciem metod operacyjnych mikrochirurgicznych, endoskopowych i elektrochirurgii, jak również z wykorzystaniem protez ruchomych
 • schorzenia zwyrodnieniowe kręgosłupa, stenozy zwyrodnieniowe, kręgozmyki
 • zapalenia kręgosłupa nieswoiste (bakteryjne) i swoiste (gruźlica)
 • nowotwory pierwotne i przerzuty do kręgosłupa i kości krzyżowej z użyciem metod stabilizacji tylnej i przedniej, z resekcją ognisk nowotworowych i wszczepianiem protez kręgów
 • leczenie powikłań u chorych z pourazową paraplegią, leczenie spastyczności i następstw spastyczności (skostnienia pozaszkieletowe, złamania i przykurcze), w tym z zastosowaniem botuliny
 • operacje deformacji kręgosłupa
 • operacje rekonstrukcyjne ręki u chorych z tetraplegią
 • operacje w złamaniach osteoporotycznych z użyciem cementu
 • leczenie patologii stawu krzyżowo biodrowego
 • zespoły bólowe pourazowe i chorobowe kości ogonowej (coccygodynia)

Do operacji wykorzystywane są nowoczesne implanty tytanowe i karbonowe. Koszty implantów pokrywane są w całości przez Narodowy Fundusz