Oddział IV - statystyka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W oddziale leczonych jest rocznie około 1500 chorych. Stosując wczesne uruchamianie chorych po operacjach, co umożliwia stosowanie implantów w wypadku niestabilności, staramy się skrócić pobyt pacjenta do niezbędnego minimum, co jest zgodne z obowiązującym modelem leczenia WHO.

  Ilość leczonych pacjentów Średni czas pobytu
2006
1375
11,6
2007
1384
10,7
2008
1349
9,2
2009
1242
8,2
2010
1426
7,2
2011
1508
6,5

W oddziale rocznie przeprowadzanych jest około 1300-1400 operacji kręgosłupa. Dużą część stanowią operacje z wszczepieniem implantów.

  Ilość operacji Wszczepienia implantów
2006
952
568
2007
1043
583
2008
1102
660
2009
1129
687
2010
1280
725
2011
1377
822

 

Korzystne dla pacjentów jest wprowadzanie metod małoinwazyjnych. Operacje tego typu są mniej obciążające dla chorego i pozwalają skrócić czas leczenia szpitalnego.

  Operacje małoinwazyjne % wszystkich operacji
2006
173
18%
2007
267
25%
2008
341
31%
2009
407
36%
2010
529
41%
2011
579
42%

 

Powikłania.
W tabeli statystyka najczęstszych powikłań występujących u chorych leczonych w oddziale:

 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Powikłania internistyczne (zawał, zator itp.)
5
7
11
9
7
4
Powikłania gojenia ran
13
8
15
18
22
24
Powikłania osadzenia implantów
14
12
17
21
25
28
Powikłania neurologiczne
5
3
7
6
4
5