Oddział IV - ambulatorium

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych

Poradnia czynna w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godz. 7.25 - 15.00. Lekarze przyjmują w godzinach: w poniedziałki 09.00 - 14.00, we wtorki 08.30 - 15.00, w środy 8.30 - 14.00, w czwartki 8.30 - 13.30.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni w godz. 7.30 - 8.30 lub 14.00 - 14.45. Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

PONIEDZIAŁEK

Gabinet nr 7
lek. Maciej Pietryga
tel. 32 39-34-107

WTOREK

Gabinet nr 7
dr n. med. Adam Pala / lek. Michał Białek
tel. 32 39-34-107

ŚRODA

Gabinet nr 7
dr n. med. Adam Nobis / lek. Tomasz Wądek
tel. 32 39-34-107

CZWARTEK

Gabinet nr 7
dr n.med. Jerzy Grzywocz / lek. Tomasz Olszewski
tel. 32 39-34-107