Personel kierowniczy i lekarski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarze zatrudnieni w Oddziałach Rehabilitacyjnych:

Lekarz Kierujący Oddziałem XI i XII:

lek. Elżbieta Lukosek
- specjalista chorób wewnętrznych
- specjalista reumatolog   

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem XI:

lek. Lidia Mnich - Kościelna
- specjalista chorób wewnętrznych
- specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem XII:

lek. Elżbieta Ostrowska - Krysiak
- specjalista neurolog
- specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej

Asystenci:

lek. Jacek Milak
- specjalista rehabilitacji medycznej
- specjalista ortopedii i traumatologii


 

Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału XII: Roman Borszcz