Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

logo projektów unijnych

Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich
nr UDA-RPSL.09.01.00-00-107/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet IX "Zdrowie i rekreacja"
Działanie 9.1 "Infrastruktura lecznictwa zamkniętego" nr projektu - 715
(Za wyjątkiem Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP;
Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa;
Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa)
pobierz artykuł