Budowa internetowej platformy usług publicznych e-Szpital w SP W. Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

logo projektów unijnych

Budowa internetowej platformy usług publicznych e-Szpital w SP W. Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
nr UDA-RPSL.02.02.00-00-050/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet II "Społeczeństwo Informacyjne"
Działanie 2.2. "Rozwój elektronicznych usług publicznych" nr projektu - 1249
(Za wyjątkiem Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP;
Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa;
Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa)
pobierz artykuł