Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 22000 w Dziale Żywienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Priorytetem naszego Działu jest zapewnienie bezpieczeństwa żywienia pacjenta. Jednym z celów rozwoju Działu jest kompleksowe zarządzanie jakością.

W dniu 16.02.2017r. w Dziale Żywienia i Kuchni Centralnej odbył się audit recertyfikujący ISO 22000, z wynikiem pozytywnym otrzymaliśmy certyfikat na 3 lata, z auditami nadzoru za rok i dwa lata.

ISO 22000:2005 jest to system zarządzania bezpieczeństwem żywności . Łączy system HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) oraz system dobrych praktyk (zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych).

Cały personel Działu Żywienia i Kuchni aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do auditu oraz całorocznych pracach związanych z monitorowaniem, nadzorem i organizacją procesu produkcji.

Przed auditem zespół ds HACCP dokonał weryfikacji rocznej systemu oraz aktualizacji dokumentów systemu zarządzania jakością:

  • Księgi Procedur Systemowych
  • Zakładowego Kodeksu GHP&GMP
  • Księgi HACCP

Celem weryfikacji jest zapewnienie aktualności systemu i jego doskonalenie. Ogólne funkcjonowanie systemu jest zgodne z założeniami oraz wymaganiami dotyczącymi systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ustanowionymi przez szpital.

Przez cały rok kontynuowano stosowanie procedur oraz prawidłowo prowadzono dokumentację związaną. Prawidłowo prowadzony jest nadzór nad krytycznymi punktami kontroli (CCP) zgodnie z opracowanym planem monitorowania.

W roku 2016r. odbyło się 10 auditów wewnętrznych oraz cykl szkoleń personelu.

Posiłki przygotowywane w Kuchni Centralnej uzyskały wysoką ocenę w badaniu oceny poziomu satysfakcji pacjenta.

Zakładamy doskonalenie systemu w sposób ciągły, dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i utrzymania dotychczasowych dobrych wyników globalnych oceny satysfakcji pacjenta w zakresie żywienia.

Naszą polityką bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jest kontynuacja pracy zgodnie z procedurami systemowymi ISO 22000:2005. według której nasz dział pracuje już od 2010 roku.