Obchody Dnia Diagnosty Laboratoryjnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  za zgodą Dyrekcji - prof dr hab n. med. Bogdana Koczy w dniach 22.05 do 27.05.2017 przeprowadził akcje badań przesiewowych na terenie laboratorium  - oznaczenie parametru TSH Z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego.

Materiały promujace znaczenie czynności diagnostycznych, własiwego przygotowania pacjenta do badań tj. plakaty, ulotki, gażety uzyskano z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Znając rolę i znaczenie  badań przesiewowych w profilaktyce zdrowotnej w tym roku oznacznym parametrem laboratoryjnym bylo TSH. W czasie akcji z okazji Dnia Diagnosty 2017 przebadano populację 158 osób w różnym przedziale wiekowym.Na badania zglosiło się 137 kobiet oraz 21 mężczyźn. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono wśród 5% pacjentów odchylnia od normy u 4.4% stwierdzono niedoczynność tarczycy, a 0,6% nadczynność.

Obserwuje się, iż zaburzenia pracy tarczycy dotykają coraz większej liczby ludzi na całym świecie. Z danych statystycznych GUS wynika, iż problem ten dotyczy około 22% ludności Polski. Istniejąca w Polsce późna diagnostyka schorzeń tarczycy jest silnie związana z niskim poziomem świadomości społeczeństwa w zakresie znajomości i umiejętności identyfikacji objawów chorobowych, pomimo tego ,że parametr TSH widnieje w zakresie kompetencji lekarza POZ.

Dostrzegamy potrzebę organizacji badań przesiewowych w celu uzmysłowienia  pacjentom oraz lekarzom znaczenie i wagę wczesnego diagnozowania . Mamy głębokie przekonanie, że tego typu inicjatywy pozwalają zrozumieć każdemu pacjentowi i Zlceniodawcy, że diagnosta laboratoryjny czynnie uczestniczy w procesie diagnostyczno-leczniczym, stając się jego nieodzownym ogniwem w procesie terapeutyczno - leczniczym.

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego - galeria zdjęć