Otwarcie nowej delegatury NFZ w Piekarach Śląskich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 sierpnia 2017 roku Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uruchamia nową delegaturę w Piekarach Śląskich ul. Kościuszki 22

Delegatura będzie czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 a we wtorki od 8.00 do 18.00.

Co będzie można załatwić w delegaturze, czyli zadania delegatury

Pacjenci będą mogli na miejscu wyjaśnić wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym, ustalić okresy podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS i KRUS), czy też wyjaśnić niezgodności statusu w systemie eWUŚ, a więc zweryfikować swoje ubezpieczenie zdrowotne i zaktualizować dane w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Będzie można również podpisać umowę o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, załatwić wszelkie formalności związane z elektroniczną Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ), a także odebrać bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ.

Delegatura będzie również wydawać, rejestrować i anulować formularze z serii E 100 oraz dokumenty przenośne S1, SED. Będzie można także złożyć wnioski o zwrot poniesionych kosztów leczenia w państwach Unii Europejskiej lub EFTA, potwierdzić zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, pobrać dane dostępowe (login i hasło) do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), a także dostarczyć do rejestracji skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Delegatura zajmować się będzie także przyjmowaniem bieżących interwencji świadczeniobiorców, a ponadto przyjmowaniem i ewidencjonowaniem korespondencji przychodzącej i wychodzącej, sporządzaniem projektów umów na wystawianie recept refundowanych oraz wydawaniem numerów zakresów tych recept, jak również weryfikacją i rejestracją wniosków refundacyjnych z aptek.