Oddział VIII - kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oddział VIII mieści się w budynku głównym Szpitala na parterze po lewej stronie

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 381
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 370
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 385
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 383