Informacja dla pacjentów ze schorzeniami septycznymi tj. pierwotnymi i wtórnymi zakażeniami w obrębie narządu ruchu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich informuje, że w związku z reorganizacją Oddziału Urazowo-Ortopedycznego o profilu zakażeń kości, w wyniku czego otwarto nowy Oddział VIII Urazowo – Ortopedyczny, zakończono przyjmowanie do leczenia szpitalnego pacjentów ze schorzeniami septycznymi, tj. pierwotnymi i wtórnymi zakażeniami w obrębie narządu ruchu.

W związku z tym, że Szpital nie jest w stanie zapewnić udzielenia świadczenia pacjentom z ww. schorzeniami w ramach oddziału szpitalnego informuje się, że profil zajmujący się leczeniem schorzeń związanych z zakażeniami narządu ruchy posiada:

  1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 50-400 Otwock.
  2. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa.
  3. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY Centralny Szpital Kliniczny MON Klinika Traumatologii, Ortopedii Oddział Zakażeń Narządu Ruchu, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa.