LikarPL - aplikacja pozwalająca na lepszą komunikację pacjenta obcojęzycznego z lekarzem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Źródło:  tekst informacji pochodzi ze strony MZ.

„Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację  LikarPL, która ułatwi porady lekarskie dla obywateli Ukrainy. Umożliwi ona szybką diagnozę stanu zdrowia pacjenta, a także komunikację między pacjentem i lekarzem, który nie posługuje się językiem ukraińskim.

Додаток LikarPL допоможе вашому лікарю швидко діагностувати стан здоров'я пацієнта та дозволить спілкуватися пацієнту та лікарю, який не говорить українською.

LikarPL application will facilitate the doctor's quick diagnosis of the patient's condition and enable communication between the patient and the doctor who does not speak Ukrainian.

 

Aplikacja została udostępniona pod linkiem: https://likar.mz.gov.pl

 

Źródło:  tekst informacji pochodzi ze strony MZ.

„Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację  LikarPL, która ułatwi porady lekarskie dla obywateli Ukrainy. Umożliwi ona szybką diagnozę stanu zdrowia pacjenta, a także komunikację między pacjentem i lekarzem, który nie posługuje się językiem ukraińskim.

Aplikacja składa się z dwóch modułów – dla pacjenta i dla lekarza. W części dla pacjenta znajduje się specjalny formularz, do którego należy wpisać podstawowe dane o stanie zdrowia. Pozwoli to lekarzowi przygotować się do konsultacji medycznej. Ankietę można wypełnić na komputerze lub telefonie, dostępna jest w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim.

Po wypełnieniu formularza należy zapamiętać lub zapisać jego indywidualny numer. Numer pacjent poda lekarzowi przed konsultacją medyczną, lekarz spyta także o datę urodzenia.

             Na podstawie podanych danych aplikacja odszuka wypełniony formularz. Można go również pobrać  i wydrukować. Formularz jest dostępny w języku ukraińskim, polskim oraz angielskim.

Moduł dla lekarza jest wykorzystywany podczas wizyty. Dzięki aplikacji w czasie konsultacji medycznej język ukraiński/rosyjski będzie tłumaczony na język polski oraz język polski na język ukraiński/rosyjski. Gdy pacjent będzie mówił po ukraińsku, to lekarz otrzyma transkrypcję w języku polskim. Lekarz będzie wykorzystywać język polski, a pacjent otrzyma transkrypcję w języku ukraińskim. Moduł zapewnia sprawną komunikację pomiędzy lekarzem i pacjentem.

Zarówno formularz, jak i transkrypcja rozmowy będą mogły być wygenerowane do pliku pdf  i wydrukowane. Wygenerowany plik będzie dostępny w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim.

Aplikacja została udostępniona pod linkiem: https://likar.mz.gov.pl

 

  • Додаток LikarPL допоможе вашому лікарю швидко діагностувати стан здоров'я пацієнта та дозволить спілкуватися пацієнту та лікарю, який не говорить українською.
  • Застосунок поділяється на два модулі:
    • Пацієнт - в цій частині заповніть основні дані про своє здоров'я. Заповнені дані дозволять лікарю підготуватися до медичної консультації. Після завершення форми запам'ятайте індивідуальний номер форми. Передайте цей номер лікарю під час медичної консультації. Перед консультацією лікар запитає вас номер форми та дату народження. На підставі заданих даних програма знайде заповнену вами форму. Ви також можете завантажити та роздрукувати заповнену форму, доступну українською, польською та англійською мовами.
    • Лікар - цей модуль використовується при відвідуванні лікаря. Завдяки застосунку під час медичної консультації українська мова буде перекладена на польську та польська на українську. Ви будете говорити українською мовою, і лікар отримає транскрипцію польською мовою. Лікар буде використовувати польську, а ви отримаєте транскрипцію українською мовою. Модуль забезпечує ефективне спілкування між лікарем і пацієнтом.

https://likar.mz.gov.pl

 

LikarPL application will facilitate the doctor's quick diagnosis of the patient's condition and enable communication between the patient and the doctor who does not speak Ukrainian.

The application is divided into two modules:

Patient - in this section fill in the basic data about your health condition. The completed data will allow the doctor to prepare for a medical consultation. After completing the form, remember/write down the individual form number. You will give the number to the doctor during the medical consultation. Before the visit, the doctor will ask you about the form number and date of birth. Based on the data provided, the application will find the form you filled out. You can also download and print the form, which is available in Ukrainian, Polish and English.

Doctor - this module is used when visiting a doctor. Thanks to this application during medical consultation Ukrainian language will be translated into Polish and Polish into Ukrainian. You will speak in Ukrainian and the doctor will receive a transcription in Polish. The doctor will use Polish and you will receive a transcription in Ukrainian. The module ensures efficient communication between the doctor and the patient.

https://likar.mz.gov.pl