Ograniczenie pracy działów Szpitala

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SZANOWNY PACJENCIE !

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, szpital podjął następujące działania mające na celu minimalizację ryzyka infekcji:

 1. Pacjent zgłaszający się do
  • poradni specjalistycznych,
  • planowego przyjęcia do oddziału szpitalnego,
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej,
  • Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
  zobowiązani są do stosowania następujących zasad:
  1. noszenie maseczek oraz dezynfekcja rąk,
  2. jedna osoba towarzysząca pacjentowi przyjmowanemu, jeżeli istnieje taka konieczność,
  3. przychodzenie dokładnie o wyznaczonej godzinie.
 1. W związku z aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi wprowadza się następujące zasady odwiedzin:
  1. zaleca się, aby odwiedziny Pacjentów odbywały się w godzinach popołudniowych,
  2. zaleca się, aby Pacjenta odwiedzała jedna osoba,
  3. osoby odwiedzające zobowiązane są do noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk (w razie braku maseczki, należy poprosić personel o udostępnienie maseczki ochronnej),
  4. osoba odwiedzająca może przebywać tylko w strefie odwiedzanego Pacjenta,
  5. osoby odwiedzające powinny być zdrowe, bez objawów infekcji,
  6. pacjentowi przyjmowanemu towarzyszy tylko jedna osoba (w razie konieczności),
  7. osoby odwiedzające muszą bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego,
  8. po zakończeniu odwiedzin, osoba odwiedzająca dezynfekuje ręce.
 1. Istnieje możliwość zapisania się na wizyty do lekarza na podstawie skierowania do poradni urazowo ortopedycznej. Informujemy również o możliwości uzyskania teleporady (na życzenie) dla pacjentów już zapisanych na terminy wizyt. Teleporady odbywają się w godzinach pracy poradni. Kontakt telefoniczny z Poradnią od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów dostępnymi na stronie internetowej poradni. 

 

Informacja o aktualnej sytuacji będzie na bieżąco umieszczana na stronie internetowej Szpitala.