Wyżywienie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pacjentom hospitalizowanym Szpital zapewnia całodobowe, bezpłatne wyżywienie.

Żywienie pacjenta rozpoczyna się w dniu planowego przyjęcia (nie dotyczy przyjęć w trybie ostrym): od obiadu, a kończy się śniadaniem w dniu wypisu.

Dział Żywienia Szpitala w marcu 2011r otrzymał certyfikat dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg EN ISO 22000 : 2005, natomiast w marcu 2014r oraz w lutym 2017r. poddając się ponownym auditom, odnowił certyfikat. Jednostką certyfikującą jest TUV NORD CERT GmBH.

Pacjenci otrzymują informacje dotyczące prawidłowego żywienia dietetycznego w okresie poszpitalnym w formie ulotek z informacjami dotyczącymi diet specjalistycznych:

  • Dieta podstawowa.
  • Dieta łatwo strawna
  • Dieta bogato białkowa.
  • Dieta żołądkowa - dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego.
  • Dieta wątrobowa - dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu.
  • Dieta łatwo strawna z ograniczeniem soli.
  • Dieta cukrzycowa - dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów.

Poza bezpłatnym wyżywieniem, zapewnianym przez Szpital, istnieje dodatkowo możliwość wykupienia posiłków ponad standardowych.

Zamówienia na płatne posiłki ponad standardowe na dany dzień lub dłuższy czas należy zgłaszać do godziny 9.00 w Dziale Żywienia telefonicznie (tel.:32 3934228) za pośrednictwem personelu oddziału - pielęgniarki oddziałowej lub pielęgniarek. Po telefonicznym zamówieniu należy wpłacić do godziny 11.30 kwotę wynikającą z ilości wykupionych posiłków (w Kasie Szpitalnej - budynek Administracji I piętro).

 Cena obiadu ponadstandardowego wynosi: 20 PLN

Zapakowanie posiłku do pojemnika izotermicznego na żywność: 3.00 PLN.