Opieka duszpasterska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pacjenci hospitalizowani na oddziałach Szpitala mają zapewnioną opiekę duszpasterską. Osobom przebywającym w Szpitalu przysługuje prawo do uczestniczenia w czynnościach i obrzędach religijnych oraz wypełniania obowiązków religijnych i obchodzenia świąt religijnych zgodnie z swoim wyznaniem, jak również do posiadania i korzystania z przedmiotów do uprawiania kultu i praktyk religijnych.

Na oddziałach urazowo - ortopedycznych w Piekarach Śląskich codziennie w godzinach porannych sale chorych odwiedza kapłan kościoła rzymsko-katolickiego z posługą sakramentalną. W kaplicy szpitalnej odprawiana jest msza święta wg następującego porządku:
- niedziele i święta - godz. 10:00,
- poniedziałek - godz. 16.00,
- środa - godz. 16:00,
- piątek - godz. 16:00.

Szpital umożliwia podgląd na transmisję mszy świętej odprawianej w kaplicy za pośrednictwem telewizji szpitalnej (kanał 903).

Oprócz powyższego na oddziałach umieszczone są informacje dotyczące dostępu do opieki duszpasterskiej zarówno wyznania rzymsko-katolickiego jak również ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego a także żydowskiego.

Na oddziałach rehabilitacji w Kochcicach opiekę duszpasterską pełni kapłan kościoła rzymsko - katolickiego. Na oddziałach umieszczone są informacje dotyczące dostępu do opieki duszpasterskiej zarówno wyznania rzymsko-katolickiego jak również ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego a także obrządku zielonoświątkowego.