Najnowocześniejszy w Polsce oddział septyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od połowy marca 2010r. po kompleksowym, gruntownym remoncie przeprowadzonym zgodnie z wszystkimi wymogami Unii Europejskiej, wznowił działalność leczniczą - Oddział VIII Septyczny. To jedyny tej klasy oddział w Polsce, wyspecjalizowany w zaawansowanym leczeniu chorych z powikłaniami zapalnymi powstałymi na skutek ciężkich urazów, zmiażdżeń itp. 26-łóżkowy oddział kierowany przez dr n. med. Zbigniewa Szlachtę, wykonuje ponad 400 zabiegów rocznie, głównie z zastosowaniem najkosztowniejszych procedur medycznych. Oddział dysponuje własną salą operacyjną, wydzieloną salą pooperacyjną i salą wybudzeń, wyposażonymi zgodnie z najnowszymi standardami w chirurgii.

U pacjentów z powikłaniami septycznymi, którzy trafiają na oddział nie tylko ze Śląska, ale i z całej Polski oraz z zagranicy, stosuje się poza radykalną chirurgią naprawczą, również antybiotykoterapię celowaną, ozonoterapię, elektrostymulację wysokonapięciową, fotodynamikę, a także nowej generacji opatrunki przyspieszające gojenie ran i odleżyn.

Remont oddziału przeprowadzony wg. projektu i pod nadzorem dr inż. arch. Michała Tomanka znacznie podniósł komfort leczenia pacjentów w tym oddziale, ulokowanym w dotychczas użytkowanym skrzydle głównego budynku szpitalnego piekarskiej "urazówki" (piękna kolorystyka, wygodne sale chorych, ergonomiczne stanowiska pracy pielęgniarek itp.).