Pożegnaliśmy - dr med. Jacka Matuszczyka...

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 lipca pożegnaliśmy - ś. p. dr med. Jacka Matuszczyka, cenionego internistę od lat związanego z ośrodkiem rehabilitacyjnym w Kochcicach. Jako specjalista medycyny fizykalnej i balneoklimatologii przez ponad 25 lat (1982-2007) tworzył i kierował Wojewódzkim Ośrodkiem Rehabilitacji w Kochcicach. Później, aż do przejścia na emeryturę pełnił też funkcję zastępcy dyrektora d.s. rehabilitacji w naszej lecznicy - Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. W swej działalności zawodowej i społecznej uzyskał niekłamaną sympatię wielu pacjentów i kuracjuszy. Otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń za działalność w ochronie zdrowia.

Przez lata stworzył zręby nowoczesnego modelu lecznictwa rehabilitacyjnego, wykorzystującego zarówno niepowtarzalne walory mikroklimatu Kochcic, jak i całościowego, holistycznego traktowania leczenia pacjentów z chorobami narządu ruchu i układu krążenia. Liczne grono pacjentów i naszych lekarzy pamiętać będzie osobę ś.p. dr Matuszczyka - jako cenionego specjalistę i skutecznego organizatora, nie tylko w środowisku śląskiej medycyny.