"Leksykon sławnych obywateli Piekar Śląskich"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


W połowie 2010r. ukazało się unikatowe wydawnictwo pt. "Piekarzanie - leksykon mieszkańców Piekar Śląskich". Ten słownik biograficzny czwórki autorów - H. Gawlika, J. Grajewskiej-Wróbel, L. Wostala, Z. Bogackiego - zawiera (w porządku alfabetycznym) biogramy najwybitniejszych postaci, które związane były urodzeniem lub wieloletnią pracą w Piekarach Śl..

Wśród szczegółowo opisanych sylwetek cenionych i trwale zapisanych w historii miasta piekarzan znajdujemy szczegółowe biogramy (wraz z fotografiami) między innymi - dr med. Janusza Daaba - długoletniego dyrektora i patrona naszego Szpitala oraz wybitnego ortopedy, twórcy Oddziału Chirurgii Ręki - dr med. Jerzego Jasińskiego, a także zapis sylwetki dr med. Władysława Sowińskiego - ówczesnego kierownika naukowego "urazówki" i założyciela Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Jest także biogram dr hab. Alojzjusza Smolika - związanego później z Kliniką Ortopedii w Szpitalu Reumatologicznym w Ustroniu. W leksykonie odnajdziemy też życiorysy byłych ordynatorów - dr med. Wacława Elwarta i dr med. Edwarda Króla.

W pracy zamieszczono też pełny wykaz (ze zdjęciami) wszystkich nieżyjących już ordynatorów Szpitala, a także chronologiczną listę dyrektorów naszej placówki. Co ciekawe - w leksykonie, po raz pierwszy opublikowano pełną listę personelu medycznego z USA, pracującego w Piekarach od 1945 r. w ówczesnym tzw. szpitalu amerykańskim. Wśród nich znajdujemy nazwiska: MD prof. R. Thomsona - ortopedy i traumatologa, generała armii amerykańskiej i MD prof. D. Davidoffa - neurologa i psychiatry.

Wydanie tej pionierskiej pracy było możliwe dzięki wsparciu sponsorów, wśród nich znalazł się jako główny - nasz Szpital.