Nasi lekarze - na XXXVIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Warszawie - z udziałem licznej i reprezentatywnej grupy lekarzy z piekarskiej "urazówki" - odbył się XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (15-18.09.10). W tym prestiżowym, międzynarodowym forum prezentującym postępy w zakresie tej dyscypliny chirurgii, uczestniczyło blisko 2100 ortopedów z całej Polski i z zagranicy. Zjazd przypadł na kończącą się (2000-2010) "Dekadę Kości i Stawów", wdrażającej do praktyki klinicznej nowe trendy i procedury w leczeniu patologii narządu ruchu. W Komitecie Naukowym przygotowującym Zjazd pracowali - dr med. Bogdan Koczy i dr hab. Jerzy Widuchowski. Głównymi tematami Zjazdu były: realloplastyka stawu biodrowego i stawu kolanowego, a także złamania wielomiejscowe.

Dominowała tematyka prezentująca postępy terapii w protezoplastyce stawów biodrowych i kolanowych, a zwłaszcza ocena procedur realloplastyki stawowych (stosowanie stymulacji humoralnej, komórkowej i tkankowej). Kolejnym tematem były postępowania w leczeniu obrażeń wielomiejscowych narządu ruchu i profilaktyka powikłań pierwotnych i wtórnych. Osobną grupę tematów stanowiły wystąpienia na sympozjum towarzyszącemu Zjazdowi w ramach kończącej się "Dekady Kości i Stawów".

Wśród licznego grona lekarzy z Polski i z zagranicy - na Zjeździe obecna była grupa naszych lekarzy, prezentująca swoje doświadczenia kliniczne w dwunastu oryginalnych pracach i doniesieniach naukowych. Pośród "piekarskich" prezentacji znalazły się prace dot. realloplastyki stawu kolanowego przygotowane przez zespół dr hab. J. Widuchowskiego (G. Kwiatkowski, R. Faltus, P. Łukasik, W. Widuchowski) oraz prezentację nt. realloplastyki stawu biodrowego po kapoplastyce opracowane przez zespół dr med. B. Koczego (M. Mielnik, J. Hermanson, J. Pająk, M. Dugiełło, K. Głogowski, W. Kusak, K. Werner, N. Pyda, T. Stołtny). Na Zjeździe swe prace przedstawił też zespół dr med. J. Spindla i T. Zakrzewskiego.

Warto podkreślić, że spośród lekarzy 35 oddziałów ortopedycznych ulokowanych w naszym regionie, na Zjeździe w Warszawie, własne prace, będące wynikiem wieloletnich doświadczeń naukowych i klinicznych prezentowali jedynie - ortopedzi z naszego Szpitala i z Kliniki Ortopedycznej ŚUM w Katowicach-Ochojcu.