Kolejny sukces piekarskiej "urazówki" - pierwsze miejsce w RANKINGU SZPITALI 2010 "Rzeczpospolitej"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kolejny raz piekarska "urazówka" znalazła się w gronie najwyżej uhonorowanych i ocenionych polskich szpitali roku 2010. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba w Piekarach Śl. - w rankingu "Rzeczpospolitej" uznany został za najlepszy szpital monospecjalistyczny w Polsce. W ogłoszonym 19.10 werdykcie tego najbardziej prestiżowego dziennika, decyzją "Kapituły Rankingu Szpitali 2010", placówka ta - tak jak w roku ubiegłym - została liderem wśród wysokospecjalistycznych jednostek ochrony zdrowia. Szpital otrzymał najwyższą ilość punktów (836 pkt.) na 1000 pkt. możliwych do uzyskania. Organizator rankingu - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ośrodek afiliowany przy Ministerstwie Zdrowia, w swej ocenie brał pod uwagę trzy głównie obszary funkcjonowania szpitali - zarządzanie (certyfikaty i akredytacje), jakość opieki medycznej i - co najważniejsze - jakość usług dla pacjenta. Tu ocenie podlegają warunki terapii (m.in. wyposażenie sal operacyjnych i sal chorych) i poziom kwalifikacji zespołów lekarsko - pielęgniarskich.

"... To prawdziwy sukces, na który składa się ogromna, codzienna praca wszystkich naszych pracowników Szpitala. Trafiają do nas osoby, którym nie udało się pomóc w innych szpitalach. Zajmujemy się chorymi, których leczenie jest najtrudniejsze i najdroższe. Przyjęcia pacjenta nie możemy odmówić, mimo, że nasze procedury wysokospecjalistyczne nie doszacowuje należycie NFZ..." - powiedział w Warszawie, w czasie ogłoszenia wyników tegorocznego rankingu "Rzeczpospolitej" - dr med. Bogdan Koczy, dyrektor naszego Szpitala.

Warto zaznaczyć, że w lutym 2010r. piekarska "urazówka" otrzymała na kolejne trzy lata certyfikat "Szpital bez bólu", a w czerwcu - certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia.

W "złotej dziesiątce" najlepszych w Polsce szpitali monospecjalistycznych - oprócz nas - znalazło się tylko jeszcze Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl.