Dr med. Bogdan Koczy - nowym konsultantem wojewódzkim ds. ortopedii i traumatologii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego Wojewoda Śląski - Zygmunt Łukaszczyk (2.11.2010r.) wręczył nominacje nowo powołanym konsultantom wojewódzkim dla poszczególnych specjalności lekarskich. Nominacje te wcześniej zatwierdził Minister Zdrowia. Wśród grupy lekarzy, którzy będą przez najbliższe pięć lat nadzorować stan naszego lecznictwa w różnych specjalnościach - w zakresie ortopedii i chirurgii urazowej (traumatologii) funkcję konsultanta wojewódzkiego pełnić będzie - dr n. med. Bogdan Koczy, dyrektor naszego Szpitala.

Do zakresu działania konsultanta należy m.in. kontrola dostępności doświadczeń leczniczych, prawidłowość stosowanych procedur, metod diagnostycznych i zabiegowych w ortopedii i chirurgii urazowej. Konsultant wojewódzki może wnioskować też o przeprowadzenie kontroli jakości udzielonych świadczeń leczniczych, co w przypadku tej specjalności klinicznej - ma ogromne znaczenie dla leczonych i leczących. Podstawowym jednak obowiązkiem konsultanta wojewódzkiego jest dbałość o poziom kształcenia nowych specjalistów i wprowadzanie najnowszej wiedzy medycznej do praktyki leczniczej. Wyraża się to m.in. w opiniowaniu i przeprowadzaniu konkursów na stanowiska ordynatorskie.

W województwie śląskim funkcjonuje 35 oddziałów ortopedyczno - urazowych. Lekarze wykonujący tę specjalność w naszym regionie, stanowią najliczniejszą grupę zawodową w środowisku polskich ortopedów.

Powierzenie funkcji konsultanta wojewódzkiego dr med. Bogdanowi Koczemu, na co dzień również kierującego Oddziałem I w piekarskiej "urazówce" - postrzegane jest w środowisku śląskich medyków jako kolejne wyróżnienie Szpitala i docenienie kompetencji naszego Dyrektora.

Konsultantem wojewódzkim z zakresu medycyny sportowej- na kolejna kadencję- powołany został ordynator Oddziału II piekarskiej" urazówki" - dr hab.med. Jerzy Widuchowski.

Przypominamy także, że od 2001 r. konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa jest dr n. biol. Grazyna Kruk - Kupiec, na co dzień Naczelna Pielęgniarka naszego Szpitala.