Zdobycie Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2005

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W maju 2010 roku rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Działu Żywienia do zewnętrznej oceny - certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywnością - ISO 22000:2005. Pracami kierowały powołana Zarządzeniem Dyrektora Pełnomocnik d/s wprowadzania systemu ISO 22000 - mgr Krystyna Zok oraz Kierownik Działu Żywienia Anna Giołbas.

System zarządzania bezpieczeństwem żywności - ISO 22000 to dokument zawierający wymagania dla wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym i ukierunkowany jest na dostarczanie do klienta (pacjenta) bezpiecznej żywności. Jest to międzynarodowy standard, który łączy w sobie wymagania systemu HACCP oraz Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych.

Certyfikacja systemu ISO 22000, składała się z dwóch etapów. Ocenie poddano poprawność wdrożonego systemu oraz sprawdzenie czy dana organizacja działa zgodnie ze wszystkimi wymaganiami tej normy. Ocena była prowadzona przez auditora z niezależnej jednostki certyfikującej. Szpital zapewnił, że zagrożenia bezpieczeństwa żywności, które można się spodziewać, są zidentyfikowane, oszacowane i nadzorowane począwszy od przyjęcia towarów do wydania posiłku gotowego oraz, że organizacja w sposób ciągły doskonalić będzie skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności poprzez stosowanie komunikacji, przeglądu zarządzania, auditów wewnętrznych, oceny wyników, analizy i weryfikacji oraz aktualizacji systemu.

Audit przebiegł pomyślnie. Szpital otrzymał na wniosek auditora Certyfikat dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w/g EN ISO 22000:2005 w zakresie wytwarzania i serwowania gotowych posiłków i dań, wydanego przez TUV NORD CERT GmbH

Certyfikat dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności