Uroczyste odsłonięcie popiersia dra n. med Janusza Daaba - patrona naszego Szpitala

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dnia 17.06.2011r. odbyło się uroczyste odsłonięcie popiersia dra n. med. Janusza Daaba - wieloletniego dyrektora i patrona naszej piekarskiej "Urazówki" oraz działającej przy niej Fundacji Paraplegii jego imienia. Popiersie, będące dziełem krakowskiego artysty rzeźbiarza - Jerzego Dobrzańskiego, stanęło na dziedzińcu szpitala.

Poza licznie zgromadzonym personelem szpitala, w uroczystości wzięli udział wieloletni byli pracownicy naszej placówki, a także Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich, Poseł na Sejm RP Jan Rzymełka, Z-ca Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele Zakładu Górniczego "Piekary"

Dyrektor Szpitala - dr n. med Bogdan Koczy, po przywitaniu wszystkich zebranych gości, w swoim przemówieniu przypomniał sylwetkę dra n.med Janusza Daaba - współtwórcy nowoczesnej ortopedii i traumatologii, prekursora nowatorskich metod leczenia, szlachetnego człowieka, a od 1996r. patrona naszego Szpitala.

Po przemówieniu Dyrektora, głos zabrał Pan Prezydent Stanisław Korfanty, a następnie dr n.med Andrzej Jasiński wraz z inż. Włodzimierzem Opalskim dokonali uroczystego odsłonięcia popiersia, które zostało poświęcone przez księdza Eugeniusza Witaka - proboszcza Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Szarleju.

Przez cały czas trwania uroczystości wszystkim zebranym towarzyszyła Górnicza Orkiestra Dęta "Piekary - Julian".
 

Uroczystość zwieńczona została pamiątkowym zdjęciem personelu i zaproszonych gości