Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej pomyślnie przeszedł audit recertyfikacyjny ISO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dnia 6.03.2012 roku Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich pod kierownictwem dr n.med. Elżbiety Rabsztyn przeszedł pomyślnie audit recertyfikacyjny, potwierdzając zgodność systemu zarządzania jakością funkcjonującego w ZDL z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Zakres certyfikacji: medyczna diagnostyka laboratoryjna obejmująca badania z zakresu analityki ogólnej, hematologii i hemostazy, serologii grup krwi, biochemii, immunologii, badania z zakresu bakteriologii i mykologii. Nr certyfikatu 1210027878TMS.