Uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

05 grudnia 2013 roku odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego, nadanego przez Ministra Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości, m.in. Jerzy Hennig - Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Mirosław Piotrowski - Kierownik Działu Akredytacji w CMJ, Barbara Daniel - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Ireneusz Ryszkiel - Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zenon Przywara - Z-ca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, Bartosz Szczudłowski - sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz członkowie Rady Społecznej Szpitala.

Na początku konferencji Dyrektor Szpitala - dr n.med Bogdan Koczy oraz Pielęgniarka Naczelna Szpitala - dr n.biol Grażyna Kruk - Kupiec, pełniąca jednocześnie funkcję Koordynatora ds. Jakości, zaprezentowali podstawowe informacje o Szpitalu, jego osiągnięciach a także "drogę poprawiania jakości" jaką przebył Szpital od 2006r, kiedy to po raz pierwszy przyznano Szpitalowi Certyfikat Akredytacyjny.

Następnie Dyrektor Szpitala wręczył dyplomy uznania dla osób, którzy w znaczący sposób przyczynili się do uzyskania Certyfikatu Akredytacyjnego - wyróżniono lek. med. Andrzeja Szymańskiego, mgr Krystynę Zok, mgr Andrzeja Ignacy.

Po tej części konferencji nadeszła wreszcie chwila wręczenia Certyfikatu, który na ręce Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - dr n.med Bogdana Koczego - złożył Pan Jerzy Hennig.

Po krótkich wystąpieniach wyświetlony został krótki film o "piekarskiej urazówce" w nawiązaniu do standardów akredytacyjnych oraz projektów jakości, wdrożonych w Szpitalu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie