Recertyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2005

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniach 20-21.02.2014r został przeprowadzony ponowny audit certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności PN-EN ISO 22000:2005. Pracami kierowały powołana Zarządzeniem Dyrektora Pełnomocnik d/s wprowadzania systemu PN-EN ISO 22000 - mgr Krystyna Zok oraz Kierownik Działu Żywienia Anna Giołbas.

Bezpieczeństwo żywności odnosi się do występowania zagrożeń związanych z żywnością w momencie jej konsumpcji (spożycia przez pacjenta, pracownika itd). Ponieważ wystąpienie zagrożeń bezpieczeństwa żywności może mieć miejsce w każdym etapie łańcucha żywnościowego, niezbędne jest nadzorowanie całego obszaru tego łańcucha .

W dalszym ciągu określono i utrzymuje się strategię, którą stosujemy w celu zapewnienia panowania nad wszystkimi zagrożeniami. W sposób ciągły organizacja doskonalić będzie skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności poprzez stosowanie komunikacji, przeglądu zarządzania, auditów wewnętrznych, oceny wyników, analizy i weryfikacji oraz aktualizacji systemu

Audit przebiegł pomyślnie. Szpital otrzymał na wniosek auditora z niezależnej jednostki certyfikującej  Certyfikat dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w/g EN ISO 22000:2005 w zakresie wytwarzania i serwowania gotowych posiłków i dań, wydanego przez TUV NORD CERT GmbH, który ważny jest do 14.03.2017 roku.