Przegląd działalności dotyczącej systemu zarządzania jakością ISO 22000:2005 w Dziale Żywienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Priorytetem naszego Działu jest zapewnienie bezpieczeństwa żywienia pacjenta.

Jako jeden z celów strategicznych rozwoju Działu Żywienia ustalono kompleksowe zarządzanie jakością. W ramach tej strategii, spójnej ze strategią całego szpitala wyznaczono cele operacyjne; między innymi:

  • utrzymanie i stałe doskonalenie systemu jakości zgodnie z wymogami standardów akredytacyjnych i utrzymanie certyfikatu nadanego przez Ministra Zdrowia;
  • udział w działalności interdyscyplinarnego Komitetu ds. Zapewnienia Jakości
  • utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg norm: ISO 22000:2005, HACCP w zakresie wytwarzania i serwowanie gotowych posiłków i dań.


ISO 22000:2005 jest to system zarządzania bezpieczeństwem żywności . Łączy system HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) oraz system dobrych praktyk (zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych).

Wprowadzenie procedur systemowych ISO 22000:2005 pozwoliło usprawnić pracę działu i zwiększyć kontrolę nad bezpieczeństwem żywności na każdym etapie: dostawy, magazynowania, produkcji, ekpedycji żywności i serwowania posiłków.

Dnia 22.02.2016r. odbył się audit nadzoru dot. normy ISO 22000:2005, według której nasz Dział pracuje już od 2010 roku. Wynik auditu był pozytywny, więc certyfikat został utrzymany.

Naszą polityką bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jest kontynuacja pracy zgodnie z procedurami systemowymi ISO 22000:2005. W roku 2017 zaplanowany jest audit certyfikujący.