Konferencje 2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
 im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
 zaprasza Pracowników Szpitala na Spotkania Edukacyjne z cyklu
 SZKOŁA JAKOŚCI

Tematy oraz terminarz spotkań - informator wrzesień 2011

 


 Dyrektor Szpitala oraz Zespół
Oddziału IX Leczenia Nowotworów Kostnych i Patologii Kostno - Stawowej
 Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej
 im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
 zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt.
"Współczesne operacyjne i onkologiczne leczenie
 nowotworów pierwotnych i wtórnych kości",
 która odbędzie się w dniach 8 - 10.12.2011r


Komitet ds Zapewnienia Jakości działający w
 Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej
 im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
 zaprasza na konferencję
SPOTKANIA Z JAKOŚCIĄ
która odbędzie się 24 LISTOPADA 2011 ROKU

Ramowy plan konferencji


Znieczulenie Regionalne przy Użyciu Nowoczesnych Technik Ultrasonograficznych


Komitet ds Zapewnienia Jakości działający w
 Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej
 im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
 zaprasza pielęgniarki Szpitala na spotkania szkoleniowe
 w ramach projektu: "Szpital bez bólu" pt:
"Leki w leczeniu bólu, znieczuleniach przewodowych"

Terminarz szkoleń


Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
 im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich zaprasza na :
 spotkania edukacyjne w ramach Szkoły Jakości,
 organizowanej przez Komitet ds Zapewnienia Jakości,
 które odbędą się 8, 15 i 29 WRZEŚNIA 2011 ROKU
 Temat spotkań:
Dobra praktyka pielęgniarska w przedmiocie zarządzania ryzykiem
zdarzeń niepożądanych. Bezpieczny szpital - bezpieczny pacjent.

Ramowy plan konferencji


Dział Pielęgniarstwa i Komitet ds Zapewnienia Jakości działający w
 Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej
 im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
 zaprasza na spotkanie pracowników Szpitala pt.:
 SZKOŁA JAKOŚCI
 które odbędzie się 26 MAJA 2011 ROKU

Ramowy plan konferencji


Plakat konferencji


Dyrektor Szpitala
 oraz Zespół Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej
 im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
 zapraszają na kurs
"Znieczulenie regionalne
 z użyciem nowoczesnych technik ultrasonograficznych"
 który odbędzie się w dniach 08-09 luty 2011 roku