Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział IX - zakres działalności

Proces leczenia w oddziale obejmuje: pobranie materiału do badania histopatologicznego, rozpoznanie choroby, wdrożenie właściwego leczenia, resekcję zmian wtórnych guzopodobnych, resekcję nowotworów pierwotnych, zabiegi rekonstrukcyjne. Ubytki tkanki kostnej, po resekcji zmian guzopodobnych wypełniane są przeszczepami kostnymi - autogennymi lub heterogennymi lub materiałami kościozastępczymi. Ubytki tkanki kostnej po resekcji nowotworów wtórnych uzupełniane są cementem kostnym.

Zdjęcie rędgenowskie


W przypadku przerzutów nowotworowych, zagrażających złamaniem, wykonuje się profilaktyczną stabilizację (podobnie jak w złamaniach patologicznych) wszelkimi dostępnymi technikami - śrubopłytki DHS, DCS, gwoździe śródszpikowe i płyty AO. Resekcje nowotworów wtórnych, zlokalizowanych w przynasadach i nasadach kości długich, połączone są często z endoprotezoplastyką stawów. Z kolei resekcje nowotworów pierwotnych, związane są z zabiegami rekonstrukcyjnymi, obejmującymi endoprotezoplastyki całkowite stawów (biodro, bark, kolano) lub mega protezy- zastępujące całą kość długą (kość udowa, kość ramienna) wraz z sąsiednimi stawami. Do tego celu używa się najnowocześniejsze na świecie implantów poresekcyjnych.

W wielu przypadkach zmian pierwotnych, zlokalizowanych w tkankach miękkich, a także w kościach stosowana jest śródoperacyjna fototerapia laserowa, z zastosowaniem fotouczulacza, celem zwiększenia radykalizacji leczenia.