Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział IX - procedury lecznicze

Resekcyjna endoprotezoplastyka stawu biodrowego

Zdjęcie rędgenowskie

Zdjęcie rędgenowskie