Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział VI - zakres działalności

W ramach specjalizacji w zakresie chirurgii ręki oddział wykonuje: