Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział VI - kontakt

Oddział VI mieści się w budynku głównym Szpitala na 3 piętrze po lewej stronie.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 361
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 362
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 365
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 363

W każdą środę lekarze dostępni są pod numerami telefonów w Poradni.