Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział I - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogdan Koczy

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. Jan Pająk

Asystenci:

  • dr n. med. Maciej Dugiełło
  • dr n. med. Tomasz Stołtny
  • lek. Krystian Werner
  • lek. Jakub Wąsik
  • lek. Karol Ochocki
  • lek. Maciej Szczęśniak
  • lek. Kamil Dworak
  • lek. Daniel Spyrka

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Sylwia Szefer