Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział VI - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Andrzej Jasiński

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr hab. n. med. Karol Szyluk

Asystenci:

  • lek. Tomasz Lichorad
  • lek. Tomasz Kiołbasa
  • lek. Marcin Grabowski
  • lek. Krzysztof Jasiński
  • lek. Bartłomiej Majewski
  • lek. Marcin Kalita

 Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Dorota Rabsztyn