Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział IX - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Adam Chrobok

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. Tomasz Zakrzewski

Asystenci:

  • dr n. med. Jerzy Spindel
  • dr n. med. Grzegorz Gierlach
  • lek. Tomasz Mrożek
  • lek. Patryk Tomasik
  • dr n. med. Jacek Matysiakiewicz
  • lek. Jarosław Szczygieł
  • lek. Michał Benedykt Białek

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Bocionek