Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Informacja o planowanej zmianie numerów gabinetów oraz zmianie numerów telefonów do gabinetów lekarskich w Przyszpitalnej Przychodni Urazowo - Ortopedycznej:

Informacja o zmianie telefonów w poradni