Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział VIII - ambulatorium

Informacje dotyczące przyjmowania lekarzy w poradni urazowo – ortopedycznej dostępne są na stronie poradni.