Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział I - zakres działalności

Zakres działalności oddziału obejmuje:

Obecnie większość wykonywanych tu zabiegów obejmuje nowoczesne systemy alloplastyk: powierzchniowych (kapoplastyka), szyjkowych i przynasadowych. W ramach oddziału prowadzone są kursy doskonalące dla lekarzy z kraju i zagranicy, które obejmują tego typu operacje.