Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Wyżywienie

Pacjentom hospitalizowanym Szpital zapewnia całodobowe, bezpłatne wyżywienie.

Żywienie pacjenta rozpoczyna się w dniu planowego przyjęcia (nie dotyczy przyjęć w trybie ostrym): od obiadu, a kończy się śniadaniem w dniu wypisu.

Dział Żywienia Szpitala w marcu 2011r otrzymał certyfikat dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg EN ISO 22000 : 2005, natomiast w marcu 2014r oraz w lutym 2017r. poddając się ponownym auditom, odnowił certyfikat. Jednostką certyfikującą jest TUV NORD CERT GmBH.

Pacjenci otrzymują informacje dotyczące prawidłowego żywienia dietetycznego w okresie poszpitalnym w formie ulotek z informacjami dotyczącymi diet specjalistycznych:

Poza bezpłatnym wyżywieniem, zapewnianym przez Szpital, istnieje dodatkowo możliwość wykupienia posiłków ponad standardowych.

Zamówienia na płatne posiłki ponad standardowe na dany dzień lub dłuższy czas należy zgłaszać do godziny 9.00 w Dziale Żywienia telefonicznie (tel.:32 3934228) za pośrednictwem personelu oddziału - pielęgniarki oddziałowej lub pielęgniarek. Po telefonicznym zamówieniu należy wpłacić do godziny 11.30 kwotę wynikającą z ilości wykupionych posiłków (w Kasie Szpitalnej - budynek Administracji I piętro).

 Cena obiadu ponadstandardowego wynosi: 14 PLN

Zapakowanie posiłku do pojemnika izotermicznego na żywność: 2.00 PLN.