Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Logo Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) jest towarzystwem naukowym gromadzącym w swych szeregach pielęgniarki, pielęgniarzy i położne.

Celem towarzystwa jest:

Zarząd Terenowego Koła PTP przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej

  1. dr n. biol. Grażyna Kruk -Kupiec – przewodnicząca
  2. mgr Dorota Rabsztyn – za-ca przewodniczącej
  3. mgr Sonia Siwy
  4. mgr Monika Białkowska
  5. mgr Małgorzata Maslonka

Komisja Rewizyjna

  1. mgr Małgorzata Winer – przewodnicząca
  2. lic piel Katarzyna Kostrzewska
  3. lic piel Beata Wrodarczyk