Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Artykuły

Piekarska urazówka Szpitalem Akredytowanym

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Nasz ośrodek, po uzyskaniu w 2007r Certyfikatu Akredytacyjnego, ważnego przez okres trzech lat, poddał się procesowi jego odnowienia. 08 czerwca 2010r Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, po przeprowadzeniu przeglądu i oceny placówki przez wizytatorów Ośrodka Akredytacji CMJ pod względem spełniania standardów akredytacyjnych, przyznał Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Certyfikat Akredytacyjny. Uzyskanie po raz kolejny tego wyróżnienia jest dowodem na to, że nasza placówka prowadzi ciągłe działania, mające na celu nie tylko poprawę jakości udzielanych świadczeń oraz bezpieczeństwo pacjenta, lecz również poprawę efektywności zarządzania Szpitalem.

Światowa terapia w chirurgii kolana

Unikatowe techniki w chirurgii rekonstrukcyjnej stawu kolanowego będą tematem międzynarodowego seminarium i warsztatów przygotowanych przez zespół dr hab. n. med. Jerzego Widuchowskiego - ordynatora II Oddziału Urazowo - Ortopedycznego - specjalizującego się w artroskopii i chirurgii kolana. Głównym tematem wykładów i ćwiczeń praktycznych będzie unikatowa w światowej ortopedii - operacja bezcementowej endoprotezoplastyki kolana protezą Vanguard. Wśród wykładowców obecni będą wybitni ortopedzi - m.in. prof. Gunter Sinz z Austrii i prof. Emmanuel Thienpont z Belgii. Uczestniczącym w seminarium lekarzom z całej Polski zaprezentowana zostanie również transmisja "na żywo", przekazująca przebieg zabiegów bezpośrednio z bloku operacyjnego naszego Szpitala. Wykładom i zajęciom kursowym towarzyszyć będą pokazy sprzętu ortopedycznego. Seminarium i warsztaty odbędą się w dniach 17- 18 czerwca 2010r. w naszym Szpitalu i sali konferencyjnej Hotelu "Pałac Wiśniewskich" w Piekarach Śląskich. Wśród gości obecny będzie konsultant krajowy ds. ortopedii i traumatologii - prof. dr med. Andrzej Górecki z Warszawy.
 

Trwają prace nad pomnikiem nestora piekarskiej urazówki - dr med. Janusza Daaba

W krakowskiej pracowni rzeźbiarsko-odlewniczej rozpoczęto prace nad wykonaniem pomnika upamiętniającego twórcę naszego Szpitala - dr med. Janusza Daaba.

Autorem monumentu i popiersia patrona piekarskiej urazówki jest krakowski artysta rzeźbiarz - Jerzy Dobrzański. Wizualizacja pomnika została zatwierdzona przez naszą Dyrekcję. Umożliwia to rozpoczęcie ostatniego etapu prac modelarskich i odlewniczych.

 Na postumencie przedstawionym na zdjęciu, znajdować się będzie napis:

Dr med. Janusz Daab
 1918 -1988

 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej
 w Piekarach Śląskich
 w latach 1970 - 1988

 Współtwórca nowoczesnej ortopedii i traumatologii,
 prekursor nowatorskich metod leczenia,
 opiekun kadr lekarskich,
 oddany pacjentom,
 szlachetny Człowiek

 Patron naszego Szpitala

Popiersie Janusza Daaba

Rehabilitacja w... azaliach

W piąty rok działalności wkroczył Oddział Rehabilitacji , Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach - na ziemi lublinieckiej. Ta wyspecjalizowana placówka prowadząca w najszerszym zakresie rehabilitację pacjentów ze schorzeniami układu ruchu, od wiosny 2005r. stanowi integralną część całego procesu leczenia piekarskiej "urazówki". Oddziały ulokowane są w pięknym zespole pałacowym rodu Ballestremów, wokół którego rozciąga się 16 hektarowy park krajobrazowy. Na szczególną uwagę zasługują znane w całym regionie aleje wysadzone okazałymi dębami i niezwykłej urody klomby kwitnących u progu lata -zwłaszcza azalii. Kochcice zachwycają nie tylko leczonych tu pacjentów z Piekar, ale także wielu odwiedzających to unikatowe miejsce, będące rezerwuarem zdrowia i piękna natury. Całkowicie zmodernizowane wyposażenie oddziałów w Kochcicach umożliwia stosowanie kompleksowych procedur w rehabilitacji przedoperacyjnej i celowanej pooperacyjnej w zakresie kinezyterapii, hydroterapii, fizykoterapii i balneologii. Spośród codziennie wykonywanych tu blisko 2000 procedur, stosowana jest m.in. platforma tensometryczna - niezwykle przydatna w komputerowym diagnozowaniu i planowaniu zabiegów rehabilitacyjnych narządu ruchu.

Coraz częściej do Kochcic, na 22 dniowe kuracje przyjeżdżają pacjenci z zagranicy, doceniając jakość leczenia w tym ośrodku jak i głównym szpitalu w Piekarach.

Odznaczenie ministra zdrowia dla Dyr.Szpitala - dr n.med.Bogdana Koczego

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia, decyzją minister zdrowia Ewy Kopacz, honorowe odznaczenie za zasługi dla ochrony zdrowia otrzymał Dyrektor naszego Szpitala - dr n. med. Bogdan Koczy.

Laureat wyróżnienia znalazł się w gronie najbardziej docenionych menedżerów polskiego lecznictwa, którzy z powodzeniem kierują wysoko specjalistycznymi placówkami szpitalnymi. Uroczystemu wręczeniu odznaczenia, które odbyło się 7 kwietnia 2010r. w katowickim Urzędzie Marszałkowskim, towarzyszyła debata "Nauka, ekonomia a medycyna"

Przygotowania do upamiętnienia patrona Szpitala - dr med. Janusza Daaba

40 lat temu, w kwietniu 1970 roku funkcję dyrektora ówczesnego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach objął jeden z najwybitniejszych polskich ortopedów i traumatologów - dr med. Janusz Daab.

Ten wybitny lekarz, twórca pionierskich metod operacyjnych, wykreował przez lata swej pracy w naszym Szpitalu - rangę i sławę piekarskiej "urazówki". Przez 18 lat, aż do chwili swej śmierci w 1988 roku wyszkolił grono licznych lekarzy, którzy stanowią dziś trzon najlepszych specjalistów tworzących zespół lekarski naszego Szpitala - noszącego od 1996 roku Jego imię. Aktualnie trwają prace nad wykonaniem granitowego obelisku z popiersiem dr J. Daaba. Monument, będący wierną podobizną patrona Szpitala, zaprojektował krakowski artysta rzeźbiarz - Jerzy Dobrzański. Obelisk usytuowany będzie na skwerze pomiędzy głównym budynkiem szpitalnym, a budynkiem Dyrekcji.

Najnowocześniejszy w Polsce oddział septyczny

Od połowy marca 2010r. po kompleksowym, gruntownym remoncie przeprowadzonym zgodnie z wszystkimi wymogami Unii Europejskiej, wznowił działalność leczniczą - Oddział VIII Septyczny. To jedyny tej klasy oddział w Polsce, wyspecjalizowany w zaawansowanym leczeniu chorych z powikłaniami zapalnymi powstałymi na skutek ciężkich urazów, zmiażdżeń itp. 26-łóżkowy oddział kierowany przez dr n. med. Zbigniewa Szlachtę, wykonuje ponad 400 zabiegów rocznie, głównie z zastosowaniem najkosztowniejszych procedur medycznych. Oddział dysponuje własną salą operacyjną, wydzieloną salą pooperacyjną i salą wybudzeń, wyposażonymi zgodnie z najnowszymi standardami w chirurgii.

U pacjentów z powikłaniami septycznymi, którzy trafiają na oddział nie tylko ze Śląska, ale i z całej Polski oraz z zagranicy, stosuje się poza radykalną chirurgią naprawczą, również antybiotykoterapię celowaną, ozonoterapię, elektrostymulację wysokonapięciową, fotodynamikę, a także nowej generacji opatrunki przyspieszające gojenie ran i odleżyn.

Remont oddziału przeprowadzony wg. projektu i pod nadzorem dr inż. arch. Michała Tomanka znacznie podniósł komfort leczenia pacjentów w tym oddziale, ulokowanym w dotychczas użytkowanym skrzydle głównego budynku szpitalnego piekarskiej "urazówki" (piękna kolorystyka, wygodne sale chorych, ergonomiczne stanowiska pracy pielęgniarek itp.).

Wkrótce - otwarcie całodobowego ambulatorium i izby przyjęć

Dobiega końca budowa pierwszego etapu nowego pawilonu zabiegowego, w którym na pierwszej, dolnej kondygnacji ulokowano całodobowe ambulatorium i izbę przyjęć Szpitala. Zakończenie prac adaptacyjnych i wyposażeniowych planowane jest na początek czerwca 2010r. To pierwszy etap budowy całego kompleksu zabiegowego, który będzie połączony przewiązką z głównym budynkiem szpitalnym. W pawilonie znajdzie się m.in. 8 nowych sal operacyjnych. Ta wielka inwestycja finansowana ze środków unijnych i budżetu województwa śląskiego - zakończenie w 2012 roku - w sposób dosłowny wprowadzi piekarską "urazówkę" w standardy medycyny XXI wieku. Izba przyjęć zaprojektowana według współczesnych wymogów usprawni działanie tego newralgicznego oddziału szpitalnego, znacznie skracając drogę pacjenta od wjazdu karetki, poprzez diagnostykę obrazową TK i NMR aż po zabieg na oddziałowej sali operacyjnej. Nowością organizacyjną, którą stwarza ten projekt, będzie też oddzielenie pacjentów przyjmowanych do leczenia planowego - od pacjentów przyjmowanych z wypadków. Zespól lekarski całodobowego ambulatorium dyżurować będzie w składzie 5 ortopedów, 2 anestezjologów, konsultanta ds. urazów kręgosłupowych i radiologa. Przewiduje się również zwiększenie liczby średniego personelu - pielęgniarek, ratowników medycznych i sekretarek medycznych obsługujących tylko pacjentów zaopatrywanych w ambulatorium urazowo - ortopedycznym.

Piekarska urazówka "Szpitalem bez bólu".

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich uzyskuje certyfikat "Szpital bez bólu". Projekt "Szpital bez bólu" jest wspólną inicjatywą Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Uzyskanie certyfikatu "Szpital bez bólu" jest dowodem zapewnienia hospitalizowanym pacjentom wyższego standardu leczenia bólu pooperacyjnego, co przyczynia się do szybszego powrotu do zdrowia i rzadszego występowania powikłań pooperacyjnych

"RANKING SZPITALI 2009" - sukces naszej placówki

Po raz kolejny - w ogólnopolskim "Rankingu Szpitali 2009" ogłoszonym w końcu października przez "Rzeczpospolitą" - pierwsze miejsce wśród szpitali publicznych, monospecjalistycznych zajął - Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daabba w Piekarach Śląskich.

Szpital nasz po raz kolejny z rzędu, lokuje się wśród wiodących szpitali w Polsce, ocenianych także w podobnych rankingach przez opiniotwórcze pisma takie jak: "Newsweek", "Wprost" i "Polityka". Opinię o ocenianych szpitalach wydaje m.in. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia i przy udziale NFZ.

Ranga piekarskiej urazówki - w opinii pacjentów

Od 1996 r. prowadzone są badania oceny satysfakcji pacjentów leczonych i konsultowanych w naszym Szpitalu. Ankiety dotyczą m.in. oceny warunków i jakości leczenia, żywienia, przyjmowania do szpitala, postępowania lekarskiego i pielęgniarskiego, a także sposobów informowania pacjenta o procesie leczenia.

Wysokie oceny (80% ankietowanych pacjentów) dotyczyły warunków pobytu na oddziałach szpitalach z podkreśleniem czystości i komfortu. Równie wysoko oceniono stosowane procedury leczenia i informacje lekarzy kierowane do pacjentów o podjętej terapii. Ponad 50% ankietowanych wysoko oceniło pracę Rzecznika Praw Pacjenta w szpitalu. Na pytanie: czy szpital godny jest polecenia innym - około 80% respondentów wyraziło opinię zdecydowanie pozytywną.

Internet dla pacjentów i nie tylko...

Dział Informatyki Szpitala przygotowuje do wdrożenia program dla pacjentów, finansowany głównie ze środków unijnych. Informatycy naszego szpitala pracują nad uruchomieniem autorskiego programu "eSzpital" przeznaczonego dla pacjentów i ich rodzin. Program umożliwi np: rejestrowanie się przez Internet w poradniach, dostęp do wyników własnych badań i ustalanie terminów badań kontrolnych i konsultacji. Dostęp taki będzie mógł także uzyskać lekarz z innego ośrodka medycznego.

Zakład Diagnostyki Obrazowej - unikatowy aparat MR

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej od końca czerwca 2009 r. działa w pełnym zakresie pracownia rezonansu magnetycznego wyposażona w unikatowy, jedyny w Polsce aparat MR "Siemens Magnetom Espree" (1,5 teslowy) do diagnostyki układu kostno-stawowego, kanału kręgowego, mięśni i innych narządów. Średnica kapsuły tego aparatu wynosi aż 70 cm, a długość tylko 125 cm. Poprawia to komfort badania pacjenta z zachowaniem najwyższej jakości obrazowania i pewności diagnostycznej. Urządzenia jest niezastąpione w ocenie stłuczenia rdzenia kręgowego i niedokrwiennego urazu głowy. Pracownia MR wykonuje pełny zakres badań: stawów (chrząstki, wiązadła), kręgosłupa, a także mięśni po urazach. Zakład Diagnostyki Obrazowej diagnozuje pacjentów ambulatoryjnych w systemie dwuzmianowym, a pacjentów urgensowych w systemie dyżurów 24-godzinnych.

Apteka szpitalna - na miarę XXI wieku

Od lipca 2009r. działa nowa apteka szpitalna, w swym kształcie organizacyjnym sięgająca do najbardziej zaawansowanych technologii dystrybucji leków i środków medycznych. Spełnia wszelkie wymogi prawa farmaceutycznego i zalecenia prawa unijnego. Obiekt ulokowany w osobnym pawilonie, posiada własną rampę dystrybucyjną, unikatowy system rozdziału i przechowywania leków. Apteka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do przygotowania leków recepturowych i aptecznych stosowanych w szpitalu. Zajmuje się zakupem prawie 3 tysięcy rodzajów różnorodnych produktów niezbędnych w funkcjonowaniu szpitala. Apteka zaopatruje szpital w jednorazowy sprzęt medyczny, jednorazowe ubrania i obłożenia chirurgiczne oraz narzędzia chirurgiczne. Placówka współpracuje z ponad setką dostawców, przyjmując w ciągu roku do swych magazynów ponad 120 ton towaru. Obiekt jest klimatyzowany, zaprojektowany według najnowszych trendów designerskich (piękna kolorystyka wnętrz, ergonomiczne meble itp).