Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Aktualności

Konferencja z okazji Dnia Pielęgniarki „Budowanie autorytetu zawodowego w miejscu pracy w zespole interdyscyplinarnym”

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Oddziału w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich zapraszają do udziału w Wojewódzkiej Konferencji z okazji Dnia Pielęgniarki "Budowanie autorytetu zawodowego w miejscu pracy w zespole interdyscyplinarnym”

Konferencja odbędzie się 06.06.2018r

Program konferencji

 

XVII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego .

W dniach 24-25 listopada 2017r.w Katowicach odbył się XVII Krajowy Zjazd wyborczy. Szpital podczas Zjazdu reprezentowała dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec (zdjęcie nr 1) oraz mgr Marta Paściak, mgr Monika Patoń (w strojach pielęgniarskich zdjęcie nr 2).

17 zjazd PTP

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Komisję Odznaki Honorowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr n. Biol. Grażyna Kruk-Kupiec otrzymała Honorową Odznakę za wkład w działalność naukową oraz rozwój i promowanie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

17 zjazd PTP

 

XVIII Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

W dniu 30.09.2017r. w Ustroniu odbył się XVIII Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego .Podczas Zjazdu Delegaci wybrali nowy Zarząd, kadencji 2017-2012.

Szpital podczas Zjazdu reprezentowały :dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec,mgr Dorota Rabsztyn,mgr Sonia Siwy.

dr n. Biol. Grażyna Kruk-Kupiec została wybrana na Vice Przewodniczacą Zarządu, mgr Siwy Sonia weszła w sklad Komisji Rewizyjnej .