Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Ochrona danych osobowych. RODO.

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO), informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych. Z poniższych klauzul dowiedzą się Państwo m.in:

Klauzula informacyjna dla pacjenta: Klauzula informacyjna do pobrania (PDF)

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy: Klauzula informacyjna do pobrania (PDF)

 

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących ze Szpitalem: Klauzula informacyjna do pobrania (PDF)

 

Klauzula informacyjna dla darczyńców: Klauzula informacyjna do pobrania (PDF)

 

Klauzula informacyjna dla osób oferentów i kontrahentów: Klauzula informacyjna do pobrania (PDF)