Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Poradnie Specjalistyczne - Piekary śląskie

Kierownik Poradni Specjalistycznych: dr n. med. Grzegorz Gierlach

Z-ca Kierownika Poradni Specjalistycznych: mgr Małgorzata Winer

Pielęgniarka Koordynująca: Alina Czepy

 

Zdjęcie pracowników oddziału.

 

 W poradniach specjalistycznych udziela się porad z pełnego zakresu ortopedii i traumatologii narządów ruchu dla dzieci i dorosłych, konsultacji osób skierowanych na leczenie rehabilitacyjne ambulatoryjne, wyznaczając gamę niezbędnych zabiegów. Odbywa się to w oparciu o specjalistyczne profile oddziałów szpitala, co pozwala na wysoki poziom świadczonych usług medycznych. Przychodnia jest całkowicie skomputeryzowana i pracuje w jednej sieci z pozostałymi komórkami organizacyjnymi szpitala

USTALENIE TERMINU WIZYTY

DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZYJMOWANI SĄ PACJENCI
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU WIZYTY

Pacjenci zobowiązani są do ustalenia terminu wizyty w godzinach 7.30 – 8.30 lub 14.00 – 14.45, osobiście lub telefonicznie pod numerami wewnętrznymi poszczególnych gabinetów lekarskich: 32 39 – 34 – 101-110.

W celu ustalenia terminu wizyty pacjent zobowiązany jest podać: 

Pacjenci pierwszorazowi:

Pacjenci zobowiązani są do ustalenia terminu wizyty do poradni urazowo – ortopedycznej lub poradni urazowo – ortopedycznej dla dzieci:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjent zobowiązany jest podać:

 

REJESTRACJA PACJENTÓW

Pacjenci, którzy posiadają termin wizyty lekarskiej z określoną godziną przyjęcia mogą rejestrować się na 15 - 20 minut przed wyznaczoną godziną.

Celem uzyskania informacji dotyczących rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny:

32 39 – 34 – 258                32 39 – 34 – 259

lub pod numerami wewnętrznymi poszczególnych gabinetów lekarskich: 

32 39 – 34 – 101-110    w godzinach 7.30 – 8.30