Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Dział Rehabilitacji - Piekary Śląskie

Kierownik Działu: dr n. med. Roman Kostur

Dział Rehablilitacji współpracuje ze wszystkimi oddziałami szpitala oraz prowadzi działalność ambulatoryjną w ramach Poradni Rehabilitacyjnej. leczenie usprawniające jest ważnym elementem przygotowawczym leczenia operacyjnego oraz póżniejszej terapii pozabiegowej.

Jego celem jest przywrócenie pacjentowi pełnej lub możliwie najwyzszej sprawności fizycznej. Służą temu m.in. elektroterapia, hydroterapia, światłolecznictwo, leczenie niskimi temperaturami, kinezyterapia, masaż.

Ćwiczenia na drabinkach

 

Realizację naszych zadań usprawnia szerokie zaplecze techniczne. Dział jest odemontowany i zaopatrzony w wyspecjalizowane gabinety. W skład personelu wchodzą magistrowie rehabilitacji ruchowej, magistrowie fizjoterapii, licencjaci i technicy fizjoterapii.

Ćwiczenia rehabilitacyjne w basenie.