Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Dział Rehabilitacji - Kochcice

Dział ten prowadzi zorganizowane lecznictwo ogólno – usprawniające pacjentów, w tym z wykorzystaniem różnych postaci energii fizycznej, celem przywrócenia prawidłowych funkcji organizmu utraconych w wyniku choroby, urazu, wad wrodzonych lub nabytych. Podstawowych zadaniem działu jest leczenie pacjentów w trakcie hospitalizacji na Oddziałach Rehabilitacyjnych oraz pacjentów Poradni Rehabilitacyjnej 

Prowadzona w dziale rehabilitacja ruchowa i fizykoterapia obejmuje w szczególności: